Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü