Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

          Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Hakkında

  • Orman ve Orman Ürünleri Programı, ormancılık sektörüne uygulayıcı personel yetiştirmek amacıyla planlanmış bir programdır. 
  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2016-2017 öğretim yılında başlamıştır.
  • Bölümün şu an itibarıyla I. Öğretimi mevcuttur. 
  • Bu programdan mezun olan kişiler Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilmek üzere yetiştirilmektedir.
  • Orman Bakanlığı’nda uygulayıcı personel açığı olduğundan mezun olan öğrencilerin iş bulma sorunu bulunmamaktadır.
  • Orman ve Orman Ürünleri Programını tercih edecek kişilerin matematik-fen konularına ilgi duyan, sosyal ilişkilere yatkın, dışa dönük, yaratıcı, mücadeleci ve mutlaka doğayı seven bir yapıda olması gerekir. 

          Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına Başvurabilecek Öğrenci

        Yüksekokula girebilmek için; ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavını kazanmış olmak ve/veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınavsız kayıt hakkı kazandığı belgelenmiş olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

         Meslek liselerinin Ağaç İşleri, Ahşap Teknolojisi, Ahşap Yat İnşaatı, Döşemecilik, Mobilya ve Dekorasyon, Müzik Aletleri Yapımı bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler, gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilirler.

         Liselerden mezun olanlar/olacaklar Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Üniversiteye giriş sınavlarına katılarak yeterli “YGS-6” puanı almaları gerekmektedir.

         Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS-6 puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

            Orman İşletmeciliği Teknikerleri ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde;

  •   Orman Mühendisliği Bölümü,
  •   Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

            lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

            Mezun Öğrencilerin Kazandıkları Unvan ve Çalışabilecekleri İş Alanları

          Bir mesleğe yönelik olan Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve "Orman İşletmeciliği Teknikeri" unvanı verilir. Orman İşletmeciliği Teknikeri; Orman teknikerleri; genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekte olup, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Ayrıca Orman ürünleri üreten fabrikalarda ve fidan üretimi yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilirler.

            Bu meslekte daha çok ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler ile ormancılığa müsait yerlerde iş bulma olanağı fazladır. Maddi imkânların elverişli olması durumunda fidan/süs bitkisi yetiştirme gibi alanlarda kendi işlerini kurabilirler. Orman İşletmeciliği Teknikeri;

           1. Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün Taşra Kuruluşlarında Orman Muhafaza Memuru olarak çalışabilir

               2. Ormancılık ile ilgili faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.