Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü

Misyon-Vizyon

Özgörev (Misyon)

Ormanlarımızın korunması, yapısal gelişimini ve çeşitli şekillerde yararlanmayı sağlayan, ulusal ve uluslararası çevresel değerlere önem veren ve özen gösteren, çağdaş bilgi ve anlayış ile donanmış yetkin orman muhafaa memurları yetiştirmek.

Disiplinli, uyumlu, nitelikli, paylaşımcı, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını iyi bilen araştırmacı özelliği bulunan üretken öğrenciler yetiştirmek.

 

Özgörü (Vizyon)

Ormanlarımızın topluma sunduğu tüm hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak, bunlar için gerekli olan çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütecek, tüm bu faaliyetleri uluslararası ilişkilerle sürdürecek, Ülkemizde lider, dünyada saygın bir ormancılık bölümü olmaktır.