Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü

21 MART DÜNYA ORMANCILIK HAFTASI